Nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer

16/11/2022

De nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer heeft een looptijd van 1 jaar. Het jaar start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023. Hieronder lees je over de belangrijkste afspraken.

 

Lonen

Per 1 januari 2023 worden de brutolonen in de schalen A tot en met H met 7,5% verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor de brutotoeslagen. Daarnaast krijgen werknemers in januari 2023 een eenmalige bruto-uitkering van 250 euro. Ook de verblijfkosten worden verhoogd met een maximum van 7,5%, volgens het fiscaal convenant verblijfskostenvergoeding met de Belastingdienst.

 

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 hebben werknemers recht op een reiskostenvergoeding van 0,21 euro per kilometer voor woon-werkverkeer. Wel geldt er een maximum van 35 kilometer per enkele reis, waarop de eerste 10 kilometer in mindering wordt gebracht. In de praktijk komt het dus neer op een vergoeding voor maximaal 25 kilometer per enkele reis. Deze vergoeding wordt alleen betaald voor de dagen dat er ook echt woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden. Wanneer een werkgever al op een andere manier vervoer beschikbaar stelt, dan hoeft deze geen reiskostenvergoeding te betalen.